Materiałem,   z  którego  wykonane  są  okładziny  kamienne  jest   wapień   „Morawica”, wapień  mezozoiczny, który jest skałą osadową organiczną o strukturze drobnokrystalicznej, teksturze   zbitej,   mało   nasiąkliwą,  o  średniej  wytrzymałości   na  ściskanie  oraz  dobrej  mrozoodporności.   Wapienie   te   mają   barwy  od jasno do ciemnobeżowej i wykazują się  dużą   podatnością   na   obróbkę   kamieniarską.   Na  ich   barwę   mają   wpływ   obecność szczątków  organicznych  i okruchów wapiennych, które skale nadają plamistość. Wapienie nie wykazują warstwowania i laminacji, są jednolite.
Atrakcyjność kolorystyczną tego materiału  podnosi obecność skamieniałości (amonity, belemnity, gąbki, itp.),  użylenie kalcytowe oraz smugi i plamy o barwie innej od tła, które polerowanej powierzchni nadają atrakcyjny rysunek.

Potwierdzone wyniki badań określają zgodność podstawowych parametrów z wymaganiami właściwych norm. Wapień „Morawica” spełnia wymagania materiału kamiennego do produkcji:

– stopni monolitycznych i okładzin wewnętrznych
– płyt posadzkowych wewnętrznych
– płyt do okładzin pionowych wewnętrznych
– podokienników wewnętrznych.

Zamów wapno
Close
Zamów wapno z transportem:
tel. 691 441 560 (7:00-15:00)