Bezpieczeństwo pracy

  • 1. Pracownicy na każdym szczeblu zobowiązani są do dbania o przestrzeganie przepisów i zasad BHP. Wszyscy zobowiązani są do kreowania wysokiej kultury bezpieczeństwa wśród załogi górniczej i wykonawców.
  • 2. Każdy pracownik czy wykonawca przed przystąpieniem do pracy zostaje przeszkolony. Dodatkowo zostaje zapoznany z ryzykiem, czynnikami szkodliwymi na stanowisku pracy oraz instrukcjami BHP dla danych stanowisk pracy.
  • 3. Osoby kierujące pracownikami w trakcie przydzielania zadań każdorazowo informują pracowników o zakresie ich obowiązków oraz udzielają instruktażu BHP związanego z wykonywaniem tych zadań.
  • 4. Każdy pracownik i wykonawca zobowiązani są do stosowania środków ochrony indywidualnej i innych środków bezpieczeństwa niezbędnych do wykonania danej pracy w sposób bezpieczny i niezagrażający zdrowiu.
  • 5. Każdy pracownik i wykonawca mają prawo przerwać pracę, gdy ta zagraża ich bezpieczeństwu lub innych osób przebywających w pobliżu.
  • 6. Każdy pracownik i wykonawca mają obowiązek zgłaszania wszystkich wypadków i zagrożeń. Ma to na celu ich zbadania i opracowania procedur eliminujących takie zagrożenia.
  • 7. Wymieniamy maszyny i urządzenia górnicze na nowoczesne, które zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników.
Zamów wapno
Close
Zamów wapno z transportem:
tel. 691 441 560 (7:00-15:00)