Instalacja fotowoltaiczna na terenie  Kopalni Wapienia „Morawica” Spółka Akcyjna

Pomysł wybudowania instalacji fotowoltaicznej zrodził się już kilka lat wcześniej i doczekał się realizacji w maju 2019 roku. Jego główna potrzeba wynikała z dużego zapotrzebowania na energię elektryczną, której wykorzystanie jest niezbędne do utrzymania procesu produkcji kopalni. Kopalnia Wapienia „Morawica” S.A.  należy do grona największych zakładów wydobywczych w Polsce, a zarazem w środkowo-wschodniej części Europy.

W 2017 roku Zarząd Kopalni na czele z Panem Prezesem Józefem Dąbkiem podjął decyzję o konieczności realizacji inwestycji zmierzających do wybudowania instalacji fotowoltaicznej. Decyzja ta  zbiegła się w czasie z ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego naborem wniosków w ramach trzeciej osi priorytetowej „Efektywna i zielona energia”. Opracowany został wniosek na realizację wspomnianego działania, który w 70% uzyskał dofinansowanie w ramach Działania 3.1. „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”.

W ramach realizowanego działania, ze złożonych ofert wyłoniony został wykonawca – „Projekt Solartechnik Group Sp. z o.o.”, która wybudowała instalację fotowoltaiczną.  W dniu 31 maja 2019 roku zakończona została realizacja projektu „Zakup i montaż instalacji Fotowoltaicznej o mocy do 0,998 MW”. Inwestycja została zlokalizowana na terenie Kopalni, a wytwarzana przez nią energia elektryczna niemal w całości wykorzystywana jest na potrzeby własne Spółki.

Warto zwrócić uwagę na to, że Zarząd Kopalni Wapienia „Morawica” S.A.  kładzie duży nacisk na rozwój firmy poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technicznych oraz nowych technologii, które wykorzystywane są w procesie produkcyjnym Spółki.

Budowa instalacji została dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Całkowity koszt budowy instalacji wyniósł 4 305 000,00 zł.

Zamów wapno
Close
Zamów wapno z transportem:
tel. 691 441 560 (7:00-15:00)