Podczas produkcji energii wytwarzanej w wyniku spalania paliw kopalnych, emitowane są do atmosfery zanieczyszczenia powodujące zakwaszenie środowiska naturalnego. Wyroby bazujące na kamieniu wapiennym neutralizują te zanieczyszczenia i są najczęściej stosowanymi sorbentami, przeznaczonymi do odsiarczania spalin. Kamień wapienny w zależności od technologii oczyszczania gazów spalinowych, jest wykorzystywany w postaci wapna palonego mielonego, wapna hydratyzowanego lub w postaci mączki wapiennej.

Frakcje: 20/60mm, 10/80mm, 60/80mm, inne wg zamówienia

 

Frakcje: 70/110mm, 80/110mm, 80/120mm, inne wg zamówienia

Zamów wapno
Close
Zamów wapno z transportem:
tel. 691 441 560 (7:00-15:00)