KRUSZYWA DROGOWE

Kruszywa łamane drogowe mają szerokie zastosowanie w drogownictwie. Głównie stosowane są do stabilizacji mechanicznej warstwy pomocniczej i zasadniczej, warstwy mrozoochronnej, utwardzania i umacniania gruntów (place, parkingi, ścieżki rowerowe), budowy nasypów, wzmacniania skarp, wykonania drenażu odwadniającego. Kruszywa drobnoziarniste używane są również do produkcji mieszanek betonowych.

 

Kopalnia Wapienia Morawica - Tłuczeń

Kruszywa łamane drogowe

– mieszanka kruszywa łamanego 0/4mm (w systemie 4)
– mieszanka kruszywa łamanego 0/8mm (w systemie 4)
– mieszanka kruszywa łamanego 0/31,5mm SE4>45 (w systemie 2+)
– mieszanka kruszywa łamanego 0/31,5mm SE4>40 (w systemie 2+)
– mieszanka kruszywa łamanego 0/31,5mm SE4>35 (w systemie 2+)
– mieszanka kruszywa łamanego 0/63mm SE4>40 (w systemie 2+)
– mieszanka kruszywa łamanego 0/63mm SE4>35 (w systemie 2+)
– kruszywo 4/16mm (w systemie 2+)
– tłuczeń drogowy 2/31,5mm, (w systemie 2+)
– tłuczeń drogowy 4/31,5mm, (w systemie 2+)
– tłuczeń drogowy 31,5/63mm (w systemie 2+)

W Kopalni Wapienia Morawica Spółka Akcyjna funkcjonują: System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 oraz Zakładowa Kontrola Produkcji w systemach 2+ i 4.

Zamów wapno
Close
Zamów wapno z transportem:
tel. 691 441 560 (7:00-15:00)