Ochrona środowiska

Hałas

Celem ograniczenia poziomu hałasu emitowanego do środowiska, podczas prowadzenia działalności górniczej z terenu Kopalni Wapienia „Morawica” w Morawicy, Spółka wykonała szereg prac, który pozwoliły wyeliminować przekroczenie dopuszczalnych norm określonych w obowiązującej decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: OŚR.III.6611/1/2001 z dnia 16.04.2003 ze zmianą znak: ŚR. III.6611-8/04 z dnia 09.09.2004r.

Do tych prac zaliczymy między innymi:

  • Zabudowa przesiewaczy i kruszarek na zakładach przeróbczych;
  • Wyłożenie zsypów, przesypów gumą trudnościeralną;
  • Wymiana sit stalowych na sita gumowe lub poliuretanowe;
  • Montaż „białych” sygnałów cofania na maszynach (ładowarki, samochody technologiczne);

Zapylenie

W celu ograniczenia zapylenia na zakładach przeróbczych Kopalni Wapienia „MORAWICA” S.A. wykonane zostały zabudowy kruszarek, przesiewaczy natomiast przenośniki taśmowe zostały wyposażone w osłony klimatyczne.

Najdrobniejsze frakcje nawozowe produkowane na zakładzie przeróbczym Morawica III, przechowywane są w wiacie magazynowej.

Drogi wewnątrzzakładowe na wyrobisku górniczym oraz na zakładach przeróbczych, w celu ograniczenia zapylenia, są regularnie zraszane, natomiast drogi dojazdowe do zakładów przeróbczych (asfaltowe) są regularnie zamiatane i zraszane.

Zamów wapno
Close
Zamów wapno z transportem:
tel. 691 441 560 (7:00-15:00)