Nowe produkty w ofercie handlowej Kopalni Wapienia Morawica S.A.

Informujemy, że w ramach realizacji projektu: „Zakup mobilnego dwupokładowego przesiewacza celem wdrożenia w Kopalnia Wapienia „Morawica” S.A. innowacyjności produktowej oraz procesowej z zakresu produkcji kruszyw”, został zakupiony mobilny dwupokładowy przesiewacz – maszyna sortująca z koszem zasypowym i dwoma pokładami sit oraz napędem gąsienicowym.

Zakup tego przesiewacza umożliwił wprowadzenie:

  1. innowacji procesowej – co pozwala na eliminację frakcji drobnych (do dalszego wykorzystania w produkcji ekologicznego nawozu wapniowego), nowy proces frakcjonowania – produkcja nowych, dotychczas nie produkowanych asortymentów ze szczególnym uwzględnieniem poszukiwanych przez elektrownie i ciepłownie kamieniem wapiennym do instalacji odsiarczania spalin,
  2. innowacji produktowej – która w sposób znaczący poprawia jakość produkowanych asortymentów, ustanowi nową jakość kamienia wapiennego do odsiarczania spalin, separacja kamieni ozdobnych, wykorzystanie drobnych frakcji.

Inwestycja wpisuje się w sposób jednoznaczny w proces zmniejszenia hałasu i zanieczyszczenia środowiska poprzez zastosowanie napędu hybrydowego oraz zagospodarowanie w całości urobku z wyrobiska. Dla obsługi przesiewacza mobilnego stworzono 3 nowe miejsca pracy do sterowania maszyną za pomocą paneli cyfrowych. Oferujemy nowe asortymenty w atrakcyjnych cenach. Zapraszamy do współpracy zainteresowane firmy i klientów indywidualnych.

Dotyczy rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr 1 z dnia 23-02-2018 r.

W związku z realizacją zadania pn. „Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020” nr naboru RPSW . 02.05.00.IZ ,00-26-030/16 w ramach projektu wprowadzono innowację produktową polegającą na wprowadzeniu do sprzedaży i stosowania nowych, dotąd nie spotykanych frakcji kamienia 10-80, 20-80, oraz grubych kamieni dekoracyjnych. Wprowadzono innowację procesową polegającą na odseparowaniu z urobku skalnego przed wstępnym kruszeniem na zakładach produkcyjnych wyrobów gotowych do sprzedaży. Uruchomiono produkcję wyrobów do odsiarczania spalin w instalacjach kotłów spalających paliwa stałe , oraz produkcję grubych kamieni dekoracyjnych na „mobilnym dwupokładowym przesiewaczu” w Zakładzie Produkcyjnym Morawica. Produkty te już znajdują się w ofercie i w cenniku wyrobów gotowych.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 1 z dnia: 23.02.2018 r.

Dotyczy rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr 1 z dnia 23-02-2018 r. Zapytanie ofertowe zostało przeprowadzone w związku z realizacją projektu: „Zakup mobilnego dwupokładowego przesiewacza celem wdrożenia w Kopalnia Wapienia „Morawica” S.A. innowacyjności produktowej oraz procesowej z zakresu produkcji kruszyw.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 2 Konkurencyjna Gospodarka Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP W ramach prowadzonego postępowania wyłoniony został dostawca, którym jest: Powers Maszyny sp. z o.o. ul. Poznańska 99, Czapury, 61-160 Poznań Cena netto: 949 000,00 PLN Data wpływu oferty: 26.03.2018

Ogłoszenie zostało zamieszczone także na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1091437

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia: 23.02.2018 r.

W związku z realizacją w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 projektu:

Tytuł projektu: Zakup mobilnego dwupokładowego przesiewacza celem wdrożenia w Kopalnia Wapienia „Morawica” S.A. innowacyjności produktowej oraz procesowej z zakresu produkcji kruszyw.

Oś priorytetowa 2: Konkurencyjna gospodarka, Działanie 2.5. Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP

Zapraszamy do składania ofert na dostawę fabrycznie nowego mobilnego dwupokładowego przesiewacza.

Ogłoszenie zostało zamieszczone także na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1091437

Zakup mobilnego dwupokładowego przesiewacza

KOPALNIA WAPIENIA „MORAWICA” SPÓŁKA AKCYJNA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.

„Zakup mobilnego dwupokładowego przesiewacza celem wdrożenia w Kopalnia Wapienia „Morawica” S.A. innowacyjności produktowej oraz procesowej z zakresu produkcji kruszyw.”

Celem projektu jest zakup nowego środka trwałego, który pozwoli wdrożyć w KW „Morawica” nowy proces frakcjonowania kruszyw oraz wprowadzić nowy produkt w postaci głazów i kamieni dekoracyjnych, a także udoskonalony produkt w postaci kamienia wapiennego do odsiarczania spalin.

Planowane efekty:

  • Wprowadzenie innowacji procesowej (1 szt.) – związana z nowym procesem frakcjonowania kruszyw;
  • Wprowadzenie innowacji produktowej (1 szt.) – wdrożenie nowego produktu w postaci głazów i kamieni dekoracyjnych, drobnej frakcji oraz znacząco udoskonalonego produktu w postaci kamienia wapiennego do odsiarczania spalin;
  • Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (3 nowe etaty)

Wartość projektu ogółem: 1 170 526,30 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 723 252,02 zł

Zamów wapno
Close
Zamów wapno z transportem:
tel. 691 441 560 (7:00-15:00)