KRUSZYWA BUDOWLANE

Oferowane przez Nas kruszywa budowlane mają jednorodny skład chemiczny oraz niską gęstość nasypową, co przekłada się na dużą oszczędność w cenie 1m3 betonu. Grysy pochodzące z rozdrobnienia skały wapiennej ze złoża „Morawica” wykorzystywane są m.in.: do produkcji betonu, galanterii betonowej, elementów prefabrykowanych oraz kostki brukowej.

 

Kopalnia Wapienia Morawica - Grys 4-16

Kruszywa łamane budowlane

– grys 2/8mm (w systemie 2+)
– grys 2/16mm (w systemie 4)
– grys 4/16mm (w systemie 2+)
– grys 4/31,5mm (w systemie 2+)
– grys 16/31,5mm (w systemie 4)

W Kopalni Wapienia Morawica Spółka Akcyjna funkcjonują: System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 oraz Zakładowa Kontrola Produkcji w systemach 2+ i 4.

Zamów wapno
Close
Zamów wapno z transportem:
tel. 691 441 560 (7:00-15:00)